מחירי עורך דין רשלנות רפואית

 

עורך דין זכויות רפואיות - 10-15% מערך התביעה